Jornada d’excavació a la Vila Medieval a Ciutadella de Roses, amb la Càtedra d’ARqueologia de la @univgirona